HÅLLBARHET

På NJIE har vi en värderingsstyrd kultur vilket innebär att vi ständigt utmanar oss själva att söka ny kunskap och driva företaget till en ansvarstagande och framåtsträvande organisation som aktivt arbetar för en hållbar utveckling.

Som företag är vi delaktiga i hela värdekedjan inom klimat, ekonomi och social hållbarhet och måste därför ta ansvar för vad vi kan göra för att påverka utvecklingen i rätt riktning inom dessa områden.

FN’s globala mål

Utgångspunkten i vårt hållbarhetsarbete är FN’s 17 globala mål

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vår inverkan på planeten, människan och samhället. NJIE ska vara en aktör som verkar för en hållbar utveckling i de delar av värdekedjan som vi kan vara med och påverka. Vi utgår framför allt från tre av de globala målen:

 • Mål nr 3: Hälsa och välbefinnande
 • Mål nr 12: Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål nr 13: Bekämpa klimatförändringar

Vi har som målsättning att kunna göra skillnad både externt (vad kan vi göra globalt och gentemot våra kunder samt intressenter) och internt.

Image of earth filled with trees.

Hälsa och välbefinnande

Mål nr. 3

Externt
Vi ska verka för att alla ska ta steget till en hälsosammare livsstil genom att erbjuda funktionella livsmedel, inspirerande recept och artiklar som kan underlätta att uppnå en hälsosam livsstil.

Internt
Vårt mål är att skapa en arbetsmiljö med motiverade och nöjda medarbetare som i sin vardag ska få möjlighet att kombinera sitt arbete med hälso- och träningsfrämjande aktiviteter:

 • På NJIE har alla medarbetare individuella hälsomål. Dessa mål ska kännas motiverande och inspirera till en hälsosam livsstil.
 • Varje tisdag kl 14:00 åker träningskläderna på och vi kör ett gemensamt härligt träningspass tillsammans.
 • Vi har valt att inreda några av våra mötesrum med gåband och spinningcyklar för att på ett effektivt sätt kombinera viktiga möten med livsviktig rörelse. Och när vädret tillåter uppmuntrar vi till härliga Walk-and-talk utomhus.
 • För att fylla på med kunskap och motivation bjuder vi kontinuerligt in gästföreläsare inom hälsa, kost och träning.

Hållbar konsumtion och produktion

Mål nr. 12

Internt

 • Vi komposterar, källsorterar och pantar allt material, både i kök och andra utrymmen.

Externt

 • ProPud milkshakes 330ml sortimentet består sedan 2022 av 50% återvunnet PET material och flaskans avtagbara sleeve möjliggör materialåtervinning. Dessutom har vi reducerat flaskans vikt.

 

 • Plastlock och plastsked togs bort från samtliga ProPud 200g puddingar i början av 2021.
 • Vi har sedan 2020 ett helt palmoljefritt produktsortiment.
 • Våra barstråg är både FSC-märkta, för hållbart och etiskt skogsbruk, samt klimatneutrala sedan 2020.
 • Lowcaly Fruktdryck fylls sedan 2019 i Sverige istället för i Nederländerna. Både konsumentförpackningen (tetra) och ytterförpackning är båda FSC certifierade.
 • Vi ska minska vårt matsvinn genom att förbättra vår process för avveckling av produkter och samarbeta med partners för matöverskott. Målet är att 2023 ha max 0,25% matsvinn, destruktion och kassation av överblivet material.

 

 • Vi ska säkra vår livsmedelsproduktion genom att säkerställa att alla våra leverantörer är certifierade enligt branschstandard.
 • NJIE Foods själva är IP-certifierade.
 • Vi skall aktivt driva och försöka påverka branschen för att kunna panta fler förpackningar och alltid välja pantbar förpackning om möjligt.
 • Vi skall minska klimatpåverkan genom att öka andelen återanvändbar plast samt minska materialanvändningen i våra förpackningar.
 • Ej avtagbar kork från och med 2024 på alla förpackningar i enlighet med EU-förordning

Bekämpa klimat­förändringar

Mål nr. 13

Internt

 • Vi arbetar för att minska vår klimatpåverkan genom att bygga upp medvetenhet, engagemang samt utbilda anställda inom hållbarhetsfrågor.
 • Tjänstefordon är utbytta mot elbilar där det är förenligt med tjänsten.

Externt

 • Vi optimerar löpande hur vi paketerar och transporterar produkterna.
 • Transporterna från vårt lager till kund kommer vara  EKO-certifierade från Q1 2023.
 • Inrikestransporter körs med förnybara drivmedel.
 • Vi har en långsiktig plan för att byta ut alla tjänstebilar till el-/hybridbilar.