HÅLLBARHET

På NJIE har vi en värderingsstyrd kultur vilket innebär att vi ständigt utmanar oss själva att söka ny kunskap och driva företaget till en ansvarstagande och framåtsträvande organisation som aktivt arbetar för en hållbar utveckling.

Som företag är vi delaktiga i hela värdekedjan inom klimat, ekonomi och social hållbarhet och måste därför ta ansvar för vad vi kan göra för att påverka utvecklingen i rätt riktning inom dessa områden.

FN’s globala klimatmål

Utgångspunkten i vår hållbarhetsstrategi är FN’s 17 globala klimatmål

I vårt hållbarhetsarbete har vi tittat på vilka delar vi kan påverka och som är relaterade till vår verksamhet och vi har utgått ifrån FN’s Globala klimatmål, där vårt huvudfokus ligger på följande 4 områden:

 • Mål nr 3: Hälsa och välbefinnande
 • Mål nr 8: Socialt ansvarstagande
 • Mål nr 12: Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål nr 13: Bekämpa klimatförändringar

Vi har som målsättning att kunna göra skillnad både externt (vad kan vi göra globalt och gentemot våra kunder samt intressenter) och internt (vad kan vi göra i dagliga arbete och privat).

Hälsa och välbefinnande

Mål nr. 3

Externt
Vi ska verka för att alla ska ta steget till en hälsosammare livsstil genom att erbjuda funktionella livsmedel, inspirerande recept och artiklar som kan underlätta att uppnå en hälsosam livsstil.

Internt
Då vi har hälsa i fokus är vårt mål att skapa en arbetsmiljö med motiverade och nöjda medarbetare som i sin vardag ska få möjlighet att kombinera sitt arbete med hälso- och träningsfrämjande aktiviteter:

 • Gemensam träning för hela personalen minst 1 gång i veckan
 • Gåband och spinningscyklar på kontoret samt uppmuntra till Walk-and-talk
 • Föreläsningar på kontoret av dietist

Socialt ansvarstagande

Mål nr. 8

Externt
Vi på NJIE följer principerna för socialt ansvar (mänskliga rättigheterna enligt FN: s definition och Internationella arbetsorganisationens kärnkonventioner (I.L.O.).

Internt
Internt arbetar vi systematiskt med att förebygga kränkningar och trakasserier, enligt Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen, varför chefer och skyddsombud löpande skall utbildas i ämnet.

Hållbar konsumtion och produktion

Mål nr. 12

Internt

 • Vårt mål är att vi ska kompostera, källsortera och panta allt material, både i kök och andra utrymmen.
 • Vi ska välja ekologiska produkter i första hand vid inköp av mat.
 • Vi använder inte engångsartiklar på kontoret

Externt

 • Vi ska minska vårt matsvinn genom att förbättra vår process för avveckling av produkter och samarbeta med partners för matöverskott. Målet är att 2021 ha max 3% matsvinn och att minimera kassation av överblivet material.
 • Vi ska säkra vår livsmedelsproduktion genom att säkerställa att alla våra leverantörer är certifierade med någon av följande: ISO 22000, FSSC 22000, IP, BRC eller HACCP. Målet skall vara uppfyllt 2020.
 • NJIE Foods ska själva vara IP-certifierade under år 2022.
 • NJIE ska aktivt driva och försöka påverka branschen för att kunna panta fler förpackningar och alltid välja pantbar förpackning om möjligt.

 

 • NJIE ska minska sin klimatpåverkan genom att öka andelen återanvändbar plast samt minska materialanvändningen i våra förpackningar. Samtliga ProPud milkshake 330 mls förpackningar består från och med februari av 50% förnybar plast.
 • Fr om 2021 tas plastlock och plastsked bort från samtliga ProPud puddingar.
 • Vi har tagit bort all palmolja ur vårt produktsortiment
 • Våra barstråg och fruktdrycksförpackningar är både FSC-märkta, för hållbart och etiskt skogsbruk, samt klimatneutrala

Bekämpa klimat­förändringar

Mål nr. 13

Internt

 • Vi arbetar för att minska vår klimatpåverkan genom att bygga upp medvetenhet, engagemang samt utbilda anställda inom hållbarhetsfrågor.
 • Vi har en intern policy för tjänsteresor där miljövänliga alternativ är standard
 • Ruttplanering för säljare för att minska körsträckor
 • Utbilda säljare inom Eco-driving.

Externt

 • Vi strävar efter att minska våra transporters påverkan på miljön.
 • Vi ställer krav på de åkerier vi samarbetar med vilket innebär att transporterna från Europa till vårt lager uppfyller utsläppsklassen Euro 6-emissionsstandard och åkerierna har ett implementerat miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001-standarden.
 • Transporterna från vårt lager till kund är sedan 2017 KRAV- och EKO-certifierade.
 • Vi ser kontinuerligt över våra samarbetspartners för att se till att vi har effektiva och miljöanpassade transportlösningar. För vårt fruktdryckssortiment har vi b la minskat på transportsträckan med hela 70%
 • Vårt kyllager drivs helt på förnybar energi från egna solpaneler tillsammans med vind- och vattenkraft