Allmänna Villkor

1. ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för köp och medlemskap på webbsidan www.njie.com samt dess underdomäner och där till kopplade sidor (”Webbplatsen”).

1.2 Vid köp och registrering av medlemskap ingås avtal mellan konsumenten (”Kunden”) och NJIE Active AB, org. nr. 559151-8922, Krokslätts Fabriker 30, 431 37 Mölndal (”NJIE”).

1.3 NJIE förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av Villkoren publiceras på webbsidan www.njie.com./sv/allmänna-villkor

1.4 Vid köp gäller de Villkor som var gällande vid bekräftelsen av köpet. För medlemskap gäller de Villkor som meddelats Kunden senast 30 dagar innan Villkorens ikraftträdande.   

2. KÖP OCH REGISTRERING

2.1 Genom att bekräfta köp eller medlemsregistrering godkänner Kunden Villkoren i sin helhet och bekräftar att denne tagit del av informationen om personuppgiftshantering samt samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt NJIEs vid var tid gällande Integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) och (”Cookiepolicy”).

2.2 NJIE levererar enbart till Kunder över 18 år som är mantalsskrivna i Sverige. Minderåriga tillåts endast handla genom sin målsman. Genom att bekräfta köp eller medlemsregistrering bekräftar Kunden även att denne är 18 år eller äldre och inte står under förmyndarskap

2.3 Ett avtal om köp ingås först när NJIE tillsänt Kunden en bekräftelse på köp eller medlemsregistrering.

2.4 För köp på Webbplatsen gäller, utöver vad som framgår i dessa Villkor, bestämmelserna i Konsumentköplagen (1990:932) och Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

3. PERSONUPPGIFTER

3.1 Vid köp och registrering av användarkonto kan Kunden komma att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga, samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

3.2 Det åligger Kunden att tillse att ingen obehörig får kännedom om Kundens inloggningsuppgifter och därigenom får tillträde till Kundens Användarkonto.

3.3 Kunden ska omgående anmäla till NJIE om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens inloggningsuppgifter. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.4 Om NJIE misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller annars bryter mot Villkoren har NJIE rätt att stänga av Kundens användarkonto. NJIE har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

3.5 NJIE är inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller till tredje part, även om sådan tredje part länkats till från Webbplatsen.

4. PRISER OCH BETALNING

4.1 De priser som visas vid tidpunkten för bekräftelsen gäller för Kundens köp. Priserna anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar mervärdesskatt.

4.2 Vid köp där totalsumman är mindre än 399:- utgår en fraktavgift om 39:- för kundens räkning. Vid köp över 399:- står NJIE för leveranskostnader inom Sverige. Varorna fraktas med DHL.

4.3 NJIE reserverar sig för felaktiga priser samt prisjusteringar såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar och liknande. NJIE har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt informeras Kunden om detta och NJIE inväntar Kundens godkännande av det korrigerade priset innan NJIE fortsätter med beställningen.

4.4 I samarbete med Klarna AB erbjuder NJIE fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning under namnet Klarna Checkout. Genom att lämna information i kassan godkänner Kunden Klarnas villkor.

4.5 NJIE förbehåller sig rätten att inte erbjuda samtliga betalningsalternativ för alla köp och hänvisar i sådana fall till andra aktuella betalningsalternativ.

4.6 Kunden är ansvarig för eventuella kostnader kopplade till Kundens kontotransaktioner.

4.7 Genom att godkänna Villkoren ger Kunden sitt samtycke till att eventuella fakturor och kreditfakturor eventuellt kan komma att skickas i elektronisk form.

4.8 Vid fakturabetalning eller delbetalning kan NJIE eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning på Kunden. Kunden kommer i så fall att meddelas.

4.9 NJIE förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka kreditköp för det fall Kunden vid kreditupplysning visar sig ha betalningsanmärkningar.

5. PRODUKTER

5.1 NJIE reserverar sig för fel i produktbeskrivning, teknisk specifikation och produktillustrationer på Webbplatsen. NJIE ansvarar inte heller för information på Webbplatsen från tredje part.

5.2 NJIE reserverar sig även för fel i angivet lagersaldo och eventuell slutförsäljning av produkterna på Webbplatsen.  

5.3 NJIE kan inte garantera att färgerna som återges representerar de verkliga färger som produkterna har, då färgen kan variera beroende på ljussättning och färgåtergivning mellan olika bildskärmar.

6. RABATTERBJUDANDEN, KAMPANJER OCH PRESENTKORT

6.1 Rabatterbjudanden och kampanjer med förmånligare villkor än Villkoren gällande nedsatt pris, förlängd betalningsfrist, förlängd ångerrätt och fri frakt kan komma att erbjudas på Webbplatsen. Sådana förmånligare villkor gäller så länge erbjudandet/kampanjen är aktivt och för de specifika varor som anges av NJIE i samband med erbjudandet/kampanjen och så långt lagret räcker.

6.2 NJIE förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana erbjudanden/kampanjer som anges i punkten 6.1. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar.

6.3 Rabatterbjudanden/kampanjer kan inte användas retroaktivt, utan ska registreras av Kunden innan beställningsprocessen är avslutad.

6.4 Vissa rabatterbjudanden/kampanjer är personliga och får inte överlåtas till tredje man.

6.5 Om inte annat anges så kan rabatterbjudanden/kampanjer inte kombineras med andra erbjudanden.

6.6 För det fall Kunden utövar sin ångerrätt avseende hela eller delar av en beställning gjord med rabatterbjudande/kampanj återbetalar NJIE endast det belopp som Kunden eventuellt har betalat för de återlämnade Produkterna. Återbetalningen kommer därmed inte att täcka något belopp som Kunden fått avdrag för vid köpet genom att Kunden använt ett rabatterbjudande/kampanj.

6.7 NJIE förbehåller sig rätten att debitera fullpris för produkter som Kunden behåller vid utnyttjande av sin ångerrätt av del av beställning, om sådan beställning gjorts under rabatterbjudande/kampanj som villkorats med ett lägsta beställningsvärde och de produkterna Kunden valt att behålla inte når upp till sådant värde.

6.8 Notera att NJIEs presentkort för närvarande inte kan inhandlas eller användas som betalmedel på Webbplatsen.

6.9 Rabatterbjudanden/kampanjer gäller inte vid köp av presentkort. Det är inte heller möjligt att lösa in rabatterbjudanden/kampanjer mot kontanter och på rabatterbjudandena löper inte någon ränta.

6.10 Presentkort kan endast användas för att köpa produkter och kan inte användas för att köpa ytterligare presentkort. Om det totala beställningsvärdet överstiger presentkortets värde debiteras Kunden för överstigande belopp.

6.11 Presentkort kan endast användas innan Kunden bekräftar sin beställning. Det är inte möjligt att lösa in presentkort mot kontanter och på presentkorten löper inte heller någon ränta.

7. LEVERANS

7.1 Den förväntade leveranstiden av produkten framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella produktsidan på Webbplatsen. Vid leveransförsening meddelas Kunden. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har Kunden rätt att häva köpet.

7.2 Om paket ska lösas ut hos postombud ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation.

7.3 För ej uthämtade paket förbehåller sig NJIE rätten att debitera Kunden en avgift på 300 SEK för nedlagt arbete och fraktavgifter. Att inte hämta ut ett paket räknas inte som ett utnyttjande av ångerrätt och omfattas inte av eventuella kampanjer/erbjudanden om fria returer.

8. GARANTI

8.1 Utöver vad som följer av lag kan NJIE i vissa fall erbjuda förlängd garanti för specifika produkter. Information om eventuell förlängd garantitid och särskilda garantivillkor för respektive produkt framgår i så fall på produktsidan på Webbplatsen.

8.2 Garantier enligt punkten 8.1 gäller endast för fabrikationsfel och omfattar därmed inte fel som uppstår på grund av Kundens användande eller modifiering av produkten.

8.3 Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis och ska presenteras tillsammans med giltigt kvitto vid eventuellt utnyttjande av garantin.

9. ÅNGERRÄTT

9.1 Kunden har i enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att ångra köp gjorda på Webbplatsen inom 14 dagar från det att Kunden mottagit den köpta produkten. 

9.2 Ångerrätten gäller inte för:

a) varor med bruten försegling (exempelvis kosttillskott, energidryck och liknande produkter);

b) varor som snabbt kan försämras eller bli för gammal (exempelvis kosttillskott, proteinpudding och andra livsmedel);

c) intimprodukter (exempelvis underkläder, badkläder och strumpor) kan endast returneras om produkten är oanvänd och om alla etiketter sitter kvar.

d) ljud- och bildupptagningar eller datorprogram med bruten försegling;

e) digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (exempelvis datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning från Webbplatsen eller direktuppspelning).

f) varor som har tillverkats enligt kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;

Vid köp av vara för vilken ångerrätt inte gäller ska NJIE tydligt meddela Kunden om detta.

9.3 Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden meddela NJIE om detta innan ångerfristen löpt ut och utan dröjsmål returnera köpta produkter till NJIE. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på den köpta produkten i meddelandet. Kunden kan även använda den standardblankett för returer som finns att hämta på konsumentverkets hemsida.

9.4 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten om inte annat angetts av NJIE vid köpet.

9.5 Eventuella returer ska skickas väl emballerade, i fint skick och i originalkartong enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen.

9.6 Kunden ansvarar för produktens skick efter det att Kunden har mottagit produkten fram till dess att NJIE mottagit returen.

9.7 Vid ångrat köp återbetalar NJIE det belopp som Kunden betalat för produkten, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella extrakostnader om Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som NJIE erbjuder. Vid retur av del av order återbetalar NJIE inte leveranskostnaden.

9.8 På det belopp som ska återbetalas har NJIE rätt att dra av en summa motsvarande produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

9.9 Återbetalning vid ångrat köp sker först när NJIE tagit emot Returen.

9.10 Återbetalning vid ångrat köp sker med samma betalmetod som Kunden valde vid köpet, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

10. REKLAMATION

10.1 Kund som önskar göra gällande fel i köpt produkt ska meddela NJIE om detta utan dröjsmål så snart felet upptäcks. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet ska anses ha lämnats i rätt tid.

10.2 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kompenseras Kunden i enlighet med vid var tid gällande konsumentskyddslagstiftning. NJIE står även för returfrakten för reklamerade produkter.

10.3 För de fall Kunden anmält ett fel som sedan visar sig ligga utanför vad NJIE ansvarar för ska Kunden ersätta NJIE för kostnader i samband med avhjälpningsprocessen.

11. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

11.1 Varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll på Webbplatsen tillhör NJIE eller dess licensgivare och får inte kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från NJIE.

12. BEFRIELSEGRUNDER

12.1 Part ska vara befriad från påföljd till följd av underlåtenhet att fullgöra skyldighet enligt parternas avtal p.g.a. omständighet som hindrar eller avsevärt försvårar eller försenar fullgörelse. Sådan omständighet är exempelvis krig, terroristattack, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, arbetsmarknadskonflikt (även om part inte själv deltar i konflikten), blockad, brand, översvämning eller annan naturkatastrof eller olyckshändelse av större omfattning.

12.2 Part som önskar åberopa sådan befrielsegrund ska utan dröjsmål skriftligen underrätta motparten därom.

12.3 Endera part har rätt att häva köpet om motpartens dröjsmål med fullgörelse av avtalsskyldighet på grund av befrielsegrundande omständighet bedöms pågå i minst två månader.

13. MEDDELANDEN

13.1 Reklamation och andra meddelanden ska översändas genom bud, rekommenderat brev eller epost. Epost skickas för Kundens del till [email protected] och för NJIEs del till av Kunden, vid köp eller medlemsregistrering, angiven e-postadress.

13.2 Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:

a) om avlämnat med bud: vid överlämnandet till mottagaren

b) om avsänt med rekommenderat brev: fem dagar efter avlämnande för postbefordran; och

c) om avsänt med epost: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats.

13.3 Adressändring ska meddelas Part på sätt som föreskrivs i denna bestämmelse.

14. VILLKORS OGILTIGHET

14.1 Om behörig domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att något av Villkoren i sig är ogiltigt eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.

15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

15.1 Svensk lag ska tillämpas på samtliga av Parternas mellanhavanden ”Om du inte accepterar vad som sägs i denna Integritetsskyddspolicy ber vi dig vänligen att inte använda de digitala kanalerna eller Tjänsterna.

15.2 För det fall inte annat framgår av lag ska tvister som uppstår i anledning av Parternas mellanhavanden slutligt avgöras i allmän domstol, med Göteborgs Tingsrätt som första instans.