Tietosuojakäytäntö

Johdanto

Njie Foods AB vastaa henkilötietojen (katso määritelmä kohdassa 2) käsittelystä digitaalisissa kanavissamme, kuten tässä verkkosivustossa. Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on, että voit käyttäjänä luottaa siihen, että henkilötietovastaavana käsittelemme tietojasi sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Huomaa, että käyttämällä tarjoamiamme digitaalisia kanavia ja/tai joitakin tuotteita, tarjouksia, ominaisuuksia, työkaluja, palveluita tai resursseja (jäljempänä palvelut) hyväksyt, että käsittelemme henkilötietojasi, kun käsittely on tarpeellista palveluiden tarjoamiseksi. Sinun ei tarvitse antaa henkilötietoja, jotta voi vierailla digitaalisissa kanavissa. Huomaa kuitenkin, että jos et anna tarvittavia tietoja tai suostumustasi niissä tapauksissa, kun niitä tarvitaan, et ehkä voi käyttää palveluita tai digitaalisten kanavien kaikkia osia.

Jos sinulla on jotakin kysyttävää, voit ottaa meihin yhteyttä. Yhteystiedot ovat jäljempänä kohdassa Yhteystiedot.


Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkea tietoa, joka voidaan suoraan tai epäsuoraan yhdistää tiettyyn fyysiseen henkilöön. Palveluissa voi esiintyä henkilötietoja, kuten suku- ja etunimi, puhelinnumero, osoite, postinumero, sähköpostiosoite, sosiaalisen median käyttäjätunnus ja henkilötunnus.


Arkaluonteisia henkilötietoja ei käsitellä

Arkaluonteisia henkilötietoja ovat tiedot, jotka liittyvät rotuun tai etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskonnolliseen tai filosofiseen vakaumukseen tai ammattiliiton jäsenyyteen sekä terveyttä tai sukupuolielämää koskevat henkilötiedot. Terveyttä koskevia tietoja voivat olla esimerkiksi sairauspoissaolot, raskaus ja lääkärikäynnit.

Emme käsittele palveluihin liittyen arkaluonteisia henkilötietoja.


Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on, että voimme palveluiden tarjoajana tarjota palvelut ja niitä koskevaa tietoa NJIE käyttää kerättyjä henkilötietoja kuluttajatapausten, kuten reklamaatioiden ja kilpailuvoittojen käsittelemiseen sekä muihin yhteydenottotarkoituksiin käytettäessä verkkosivustolla olevaa yhteydenottolomaketta sekä otettaessa yhteyttä sähköpostitse tai sosiaalisessa mediassa.

Emme luovuta ilman suostumustasi henkilötietojasi muille osapuolille muulla tavoin kuin tässä tietosuojakäytännössä määritellyllä tavalla, ellei meillä ole velvollisuutta tehdä niin sillä hetkellä voimassa olevien oikeussäännösten mukaisesti tai palveluiden suorittamiseksi, kuten kilpailun palkinnon lähettämistä varten.

Emme luovuta ilman suostumustasi henkilötietojasi muille osapuolille muulla tavoin kuin tässä tietosuojakäytännössä määritellyllä tavalla, ellei meillä ole velvollisuutta tehdä niin sillä hetkellä voimassa olevien oikeussäännösten mukaisesti.


Tietojen luovuttaminen muille osapuolille

Emme luovuta meille antamiasi henkilötietoja kolmansille osapuolille muulla kuin tässä tietosuojakäytännössä määritellyllä tavalla. Kolmannella osapuolella ei tarkoiteta henkilöä tai juridista henkilöä, joka suoraan tai epäsuoraan valvoo, jota valvotaan tai joka muulla tavalla on samassa valvonnassa kuin mainittu henkilötietovastaava (jäljempänä konserniyhtiö). Konserniyhtiöt, joille henkilötiedot luovutetaan, käsittelevät niitä tässä tietosuojakäytännössä määritellyllä tavalla ja voimassa olevien oikeussäännösten mukaisesti.

Emme välitä henkilötietojasi kolmansille osapuolille (konserniyhtiöitä lukuun ottamatta) kaupalliseen käyttöön.

Voimme kuitenkin käyttää alihankkijoita digitaalisia kanaviamme tai palveluitamme koskeviin palveluihin liittyen (henkilötietoavustajat). Nämä toimittajat voivat käsitellä henkilötietoja ja niiden on mahdollisesti päästä käsiksi tiettyihin henkilötietoihin, jotka on kerätty digitaalisten kanavien tai palveluiden kautta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi pilvipalveluiden tarjoajat, joiden palveluihin henkilötietoja voidaan tallentaa. Emme koskaan rajoita näiden toimittajien pääsyä henkilötietoihin, joita tarvitaan, jotta voimme tarjota pääsyn digitaalisiin kanaviimme tai palveluihimme. Vaadimme myös toimittajilta, että ne (i) suojaavat henkilötiedot tämän tietosuojakäytännön mukaisesti ja että ne (ii) eivät käytä tai paljasta henkilötietoja muussa tarkoituksessa kuin tarjotakseen meille sopimuksen mukaisia tuotteita tai palveluita, jotta voimme puolestaan tarjota pääsyn digitaalisiin kanaviimme tai palveluihimme.


Siirtäminen kolmansiin maihin

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin (eli EU:n tai ETA-maiden ulkopuolisiin maihin).

Suostumus

Hyväksyessäsi tämän tietosuojakäytännön hyväksyt, että käytämme ja käsittelemme henkilötietojasi tässä käytännössä kuvatulla tavalla. Hyväksyt myös, että käytämme evästeitä ja vastaavaa tekniikkaa (katso erillinen evästekäytäntö).

Jos et hyväksy tämän tietosuojakäytännön sisältöä, pyydämme, että et käytä digitaalisia kanavia tai palveluita.

Voit koska tahansa perua antamasi suostumuksen ilman, että se vaikuttaa ennen suostumuksen perumista tehdyn tietojen käsittelyn laillisuuteen.

Tietosuojakäytäntöön tehtävät muutokset

Jos tietosuojakäytäntöön tehdään muutoksia, ilmoitamme siitä palveluiden käytön yhteydessä ja/tai yleisesti digitaalisissa kanavissa.

Tietojen poistaminen

Henkilötietojasi ei säilytetä kauemmin kuin on välttämätöntä käsittelyn tarkoituksen kannalta. Henkilötiedot poistetaan voimassa olevien oikeussäännösten mukaisesti.

Oikeus tietojen pyytämiseen

Sinulla on oikeus pyytää maksutta tietoa siitä, mitä (jos mitään) henkilötietojasi käsittelemme (niin kutsuttu rekisteriote) ja lisäksi pyytää mahdollisten virheellisten tietojen korjaamista. Jos haluat tietää, käsittelemmekö tietojasi, voit lähettää meille kirjallisen ja allekirjoitetun pyynnön (katso yhteystiedot jäljempänä).

Kun lähetät pyynnön, sinun tulee ilmoittaa, mistä tiedoista haluat tietoa (jos et halua tietoa kaikista), esimerkiksi sopimusten käsittelystä, asiakaspalvelun kanssa käydystä viestinnästä tai vastaavista. Näin voimme antaa sinulle asianmukaiset tiedot. Jos pyydät rekisteriotetta toistuvasti, voimme veloittaa maksun tai tietyissä lain määrittämissä tapauksissa kieltäytyä vastaamaan pyyntöön.

Rekisteriote lähetetään 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Ilmoitamme, jos ote on niin kattava, että sen laatimiseen tarvitaan enemmän aikaa, tai jos emme jostain muusta syystä voi vastata pyyntöön.

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN

Jotta voimme noudattaa velvollisuuttamme pitää henkilötiedot oikeina ja asianmukaisina, työstämme rekistereitämme järjestelmällisesti ja päivitämme henkilötietoja tarvittaessa. Jos huomaat henkilötietojesi olevat virheellisiä tai jos tärkeitä tietoja puuttuu, voit pyytää tietojesi oikaisemista. Perustiedot oikaistaan tavallisesti ilman harkintaa. mutta muissa tapauksissa meidän on ehkä harkittava pyyntöä. Emme hyväksy pyyntöä, jos se on mahdoton tai vaatii suurta työpanosta. Jos teet pyynnön, ilmoitamme, kenelle tai keille oikaisupyyntö on toimitettu.

Jos henkilötietojasi muutetaan pyynnöstäsi, ilmoitamme päivitetyt tiedot myös mahdollisille toimittajille ja yhteistyökumppaneille, joille tiedot on luovutettu.

Oikeus tietojen poistamiseen

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin olet asiakkaamme tai niin kauan kuin meidän on muussa tapauksessa säilytettävä niitä velvollisuuksiemme täyttämiseksi tai voimassa olevan lain noudattamiseksi. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

  • tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty ja joita varten niitä käsitellään
  • henkilötietojasi käsitellään suostumuksestasi, ja perut suostumuksen
  • henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoitukseen ja kiellät henkilötietojesi käyttämisen jatkossa tähän tarkoitukseen
  • henkilötietojen käsittely perustuu etuharkintaan, ja oikeutettua, etuasi merkittävämpää syytä niiden käsittelyyn ei ole
  • henkilötietoja ei käsitellä voimassa olevien säädösten mukaan
  • henkilötiedot tulee poistaa oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi.

Meillä on kuitenkin oikeus olla poistamatta henkilötietojasi, jos tarvitsemme niitä oikeudellisen velvoitteen tai muun sinua koskevan velvoitteen noudattamiseksi.

Saatuamme pyyntösi arvoimme, onko henkilötiedot syytä poistaa. Ilmoitamme päätöksestä sinulle. Jos henkilötietosi poistetaan pyynnöstäsi, ilmoitamme tietojen poistamisesta myös mahdollisille toimittajille ja yhteistyökumppaneille, joille tiedot on luovutettu. Emme kuitenkaan poista tietoja, jos se on mahdotonta tai vaatii suurta työpanosta.


OIKEUS TIETOJEN KÄSITTELYN KIELTÄMISEEN

Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käsitteleminen, jota teemme niin kutsutun lainmukaisen etutasapainon perusteella. Tässä tapauksessa tarvitsemme kirjallisen ilmoituksen siitä, minkä käsittelyn haluat kieltää. Silloin voimme jatkaa tietojen käsittelyä vain, jos voimme osoittaa, että henkilötietojen käsittelylle on pakottavia oikeuttavia syitä, jotka ylittävät sinun etusi.

Jos henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla on kuitenkin aina oikeus koska tahansa kieltää tietojesi käsitteleminen.

Oikeus tietojen käsittelemisen rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelemisen rajoittamista seuraavissa tapauksissa:

  • Olet ilmoittanut henkilötietojen virheellisyydestä, sinä aikana kun tarkistamme henkilötietojen oikeellisuuden.
  • Tietojen käsitteleminen on laitonta ja vastustat tietojen poistamista, ja pyydät sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
  • Emme enää tarvitse henkilötietoja niiden käsittelytarkoitukseen, mutta tarvitset tietoja oikeudellisen vaatimuksen vahvistamiseen, toteuttamiseen tai puolustamiseen.
  • Olet kieltänyt tietojen käsittelemisen kohdan 13 mukaisesti sillä aikaa, kun tarkistetaan, onko oikeutettu syymme tietojen käsittelyyn omaa oikeutettua syytäsi merkittävämpi.

Rajoittaminen tarkoittaa, että henkilötiedot merkitään niin, että niitä voidaan jatkossa käyttää tiettyihin rajoitettuihin tarkoituksiin.


Oikeus tietojen siirtämiseen

Jos olet luovuttanut henkilötietojasi meille, sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus saada henkilötietosi esimerkiksi niiden siirtämiseksi toiseen yritykseen.

Jotta voit hyödyntää oikeuttasi tietojen siirtoon, pyyntösi tulee koskea sellaisia henkilötietoja, jotka olet itse luovuttanut meille ja joita käsittelemme suostumuksellasi tai kanssasi solmitun sopimuksen perusteella. Oikeus tietojen siirtämiseen ei ole voimassa silloin, kun henkilötietojesi käsitteleminen perustuu etutasapainoon tai oikeudelliseen velvoitteeseen.

Valitusoikeus

Jos haluat tehdä valituksen tai huomautuksen henkilötietojesi käsittelyä koskien, ota ensisijaisesti yhteyttä meihin, jotta voimme auttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Sinulla on kuitenkin aina oikeus tehdä valitus tietosuojaa valvovalle viranomaiselle.
Tietoturva

Noudatamme kaikkia sovellettavia teknisiä ja organisaatioon liittyviä vaadittavia turvatoimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta käsiksipääsyltä, muutoksilta tai tuhoamiselta.

Yhteystiedot

Jos haluat esittää edellä mainittujen oikeuksiesi mukaisen pyynnön, toimita se kirjallisessa muodossa seuraavassa mainittuun osoitteeseen. Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöstä tai henkilötietojen käsittelystä, voit ottaa yhteyttä seuraavaan osoitteeseen:

Njie Foods AB, yritystunnus 556761-7518
Markkinointiosasto
Olskroksgatan 32
416 66 Göteborg

Koska emme luovuta henkilötietojasi muille, pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja siinä on oltava allekirjoituksesi. Lähetä pyynnön mukana myös allekirjoitettu kopio voimassa olevasta henkilötodistuksestasi (passi tai ajokortti).